CV de Geuzen uit Utrecht

Agenda
BezoekenEigen Festiviteiten

Festiviteiten Geuzenkwartier

Na ruim 50 jaar stopt het carnaval bij De Geuzen. Een teruglopend ledental, geen nieuwe aanwas en minder belangstelling in het feestje carnaval, met daarbij de impact van twee corona jaren liggen hieraan ten grondslag.

Maar de Geuzen gaan niet geruisloos van het podium verdwijnen, zo is de dansgarde omgeturnd naar dansgroep de Geuzen en zij hopen nog op diverse festiviteiten van de bevriende carnavalsrelaties hun dansje te kunnen laten zien. Daarbij zullen zij worden vergezeld door een klein gezelschap carnavalisten vanuit de vereniging.

Daarnaast willen wij nog één keer met u een feestje bouwen en wel op zaterdagavond 28 januari 2023 tijdens het Groot Geuzen finalebal.  

Belangrijk: ben je nog in het bezit van de blauwe Geuzen consumptiemunten, dan kunnen deze voor de laatste keer op 28 januari 2023 voor consumpties worden gebruikt. Daarna komt deze munt te vervallen. Vergeet dit niet, zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Wij hopen je op 28 januari vanaf 20.00 uur in Het Geuzenkwartier te mogen verwelkom en mocht je niet in de gelegenheid zijn hierbij aanwezig te zijn, dan bedanken wij je voor de fijne jaren die wij met elkaar het feest carnaval in en rondom het Geuzenkwartier hebben mogen vieren.